آب‌ بندها و بیرینگ‌ های گرافیتی

کربن و گرافیت جزو مواد پیشرفته برای آب‌بندی شفت‌ها و بیرینگ‌ها می‌باشند.

خواص فیزیکی و مکانیکی خاص کربن و گرافیت بخصوص خواصی مانند اصطکاک کم آنها، سختی سایشی و مقاومت حرارتی مناسب بهترین راه حل برای بسیاری از مشکلات در زمینه مهندسی مکانیک و ساخت و تولید می‌باشد.

بیرینگ‌ها، آب‌بندها و پره‌های ساخته شده از گرافیت می‌تواند برای فضاهایی که امکان روانکاری وجود ندارد استفاده شود.

استفاده از کربن گرافیت در شرایط زیر پیشنهاد می‌گردد:

  • استفاده از روانکار کربنی در دماهای بالا
  • جلوگیری از اثر روغن و دیگر آلودگی‌ها در محیط
  • محیط‌های شیمیایی و خورنده که قابلیت استفاده از دیگر مواد وجود ندارد
  • حداقل زمان تعمیر و نگهداری
  • بیرینگ‌هایی که به صورت عمودی یا در زاویه کار می‌کنند و احتمال خروج روانکار مایع وجود دارد

 آب‌ بندها و بیرینگ‌ های گرافیتی ساخته شده بوسیله خانه گرافیت ایران بسیاری از مشکلات صنعت در این مورد را حل نموده است.

نمونه صنعتی از خدمات خانه گرافیت با موضوع بیرینگ های دما بالا را مطالعه نمایید.

آب‌ بندها و بیرینگ‌ های گرافیتی