کاربردهای الکترودهای گرافیتی

کاربردهای الکترودهای گرافیتی

الکترودهای گرافیتی معمولا به منظور ایجاد قوس الکتریکی در کوره‌های ذوب فولادسازی استفاده می‌شود. الکترودهای گرافیتی ظرفیت مناسبی جهت ایجاد هدایت الکتریکی بالا و توانایی جهت مقاومت در مقابل حرارت ایجاد شده را دارا هستند.

الکترودهای گرافیتی جهت بهبود شرایط ذوب و در فرآیندهای مشابه ذوب استفاده می‌گردند.

از دیگر کاربردهای الکترودهای گرافیتی می‌توان به عملیات‌هایی همچون خم‌کاری، ایجاد شیار یا حذف عیوب در قطعات ریخته‌گری و جوشکاری‌شده بوسیله قوس الکتریکی اشاره کرد.

با ایجاد قوس الکتریکی بین الکترود گرافیتی و سطح قطعه ذوب بر روی قطعه ایجاد نموده و با هوای فشرده یا نیتروژن فلز مذاب از روی سطح پاک می‌شود.

انتخاب الکترودهای گرافیتی بر اساس نوع کاربرد آن و در نظر گرفتن برخی از موارد فنی می‌باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

  • طراحی کوره
  • میزان قراضه تزریق ‌شده در کوره
  • ذرات شارژ شده در کوره
  • میزان اکسیژن مصرفی
  • رینگ‌های اسپری آب
  • سیستم کنترل دود
  • زمان عملیات‌های ذوب و Refining
  • توان مصرفی
  • سرباره