تاول‌زدگی و پوسته شدن گرافیت یا Blistering

تاول‌زدگی و پوسته شدن گرافیت یا  Blistering یکی از مشکلات عمده آبندهای گرافیتی ساخته شده از متریال کربن گرافیت می‌باشد. یکی از بهترین توضیحات برای این اتفاق این است که مقداری از سیال توسط کربن در سطح قطعه جذب می‌شود و در اثر گرما، این مایع جذب شده منبسط می شود و باعث ایجاد فشار سطحی در قطعه و نهایتا ایجاد تاول و دهانه‌های پوسته‌ای در سطح قطعه می‌‌گردد.

تئوری دیگر در توجیه این اتفاق این است که مواد مرطوب در حضور هیدروکربن تمایل به پاره کردن و کندن سطوح قطعات کربن گرافیت را دارند. تاول‌زدگی معمولا در کاربردهایی با حضور هیدروکربن یا در شرایط سیکل‌های دمایی مانند کمپرسورهای تهویه مطبوع اتفاق می‌افتد. در بعضی موارد استفاده از سیلیکون کارباید به عنوان یک پوشش می‌تواند مشکل تاول‌زدگی و پوسته شدن را کاهش و یا حذف نماید. دلیل این اتفاق می‌تواند افزایش رسانایی گرمایی در سختی سطح باشد.

در ادامه می توانید مقالات تخصصی در این زمینه را دانلود نمایید.

مقاله ۱

مقاله ۲

مقاله ۳

تاول‌زدگی و پوسته شدن گرافیت یا Blistering

برای مطالعه بیشتر در مورد گرافیت و خواص آن به بخش مقالات خانه گرافیت ایران مراجعه نمایید.