فیبر ها و الیاف کربن

الیاف کربن امروزه کاربردهای مختلف و پیشترفته ای در صنایع مختلف پیدا کرده اند. استفاده از آنها در صنعت هوافضا تا ساخت تجهیزات ورزشی حرفه ای گستره وسیعی از کاربردهای آن را نشان می دهد.

گرافیت در قالب‌ های ریخته‌ گری

ساخت قالب‌ها و بوته‌های ریخته‌گری و الکترودهای اسپارک از جمله کاربردهای وسیع استفاده از گرافیت در صنعت می باشد.

گرافیت پودری

خواص ویژه گرافیت باعث شده که هر روز کاربردهای جدید و مناسبی از این ماده معدنی ارائه شود. در این مقاله جزییاتی در مورد انواع ماده خام گرافیت و خواص عمومی آن توضیح داده شده است.