ساخت Cam Roll یا Cam Follower

ساخت Cam Roll یا Cam Follower یکی از فعالیت های مهم خانه گرافیت ایران در چند سال اخیر می باشد که به طور گسترده در صنایعی که نیاز به استفاده از بیرینگ های برای ایجاد حرکت در دماهای بالا هستند می باشد.

برخی از ویژگی های این محصول عبارتند از:

  • قابلیت تحمل دمای بالا بدون اخلال در عملکرد
  • قابلیت تحمل بار زیاد
  • طراحی و تولید بطور کامل در داخل با قابلیت تولید به درخواست مشتری
  • ساخت نمونه بر اساس درخواست مشتری
  • پاسخگویی مناسب در محیط با رطوبت زیاد
  • داشتن تاییدیه عملکرد در صنایع مختلف

ساخت Cam Roll